Promjena direktora Valvita MI j.d.o.o.

Sa danom 01.05.2014. direktor Valvite MI je postao Mirko Novak umjesto Dragana Vujaklije.