Farma Brođanci

Na farmi Brođanci tovimo junad od 200-600kg raznih mesnih i kombiniranih pasmina. Kapacitet farme je 960 živ. Hrana koju koristimo u tovu, spremljena je na vlastitim ratarskim površinama smještenim u blizini farme. Većinu utovljene junadi proizvodimo za vlastitu klaonicu odnosno domaće tržište dok manji dio izvozimo u zemlje EU te mediteranski dio Azije i Afrike.