VIJESTI

Završetak žetve 2014

Na oranicama PPK Valpovo d.o.o. bilo je zasijano 1530 ha pšenice, 280 ha ječma i 422 ha uljane repice.

Sa žetvom ječma se krenulo 10.06.2014. S obzirom da su vremenski uvjeti bili odgovarajući žetva ječma je završena u roku 4-5 dana. Žetva uljane repice je započela 22.06.2014. i bila je otežana i usporena, dijelom zbog toga što je mjestimično polegla a i vremenske prilike nisu išle u prilog ( česti prekidi zbog kiše). Završena je 04.07.2014. Istovremeno sa žetvom uljane repice išla je i žetva pšenice ( početak 23.06.2014. ). Iste vremenske prilike su pratile i žetvu pšenice tako da je žetva uspješno završena 16.07.2014.