VIJESTI

Sjetva 2015. / 2016.

Sjetva 2015. / 2016.

Na površinama PPK Valpovo d.o.o. završena je proljetna sjetva. Zasijane su slijedeće kulture: šećerna repa, kukuruz, suncokret i soja, što uz jesenske kulture ( pšenica, uljana repica ) čini ukupnu konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

Osim konvencionalne proizvodnje u PPK Valpovo d.o.o. postoji i ekološka proizvodnja djetelinsko-travnih smjesa, pašnjaka i livada. Od ove godine u ekološkoj proizvodnji posijan je i ozimi i jari ječam, jara zob, te kao novost u sjetvi - pravi pir.

Sve posijane kulture su ponikle , razvijaju se u skladu sa očekivanjima i nadamo se da će godina biti rodna.